Degeneratieve processen - dementie

HBO en Academische zorgprofessionals
Verdieping antroposofie
Open Inschrijving
30 april
Antropia Driebergen

Thema's als onthechten en begrip ontwikkelen voor de situatie van ouderen met dementie vanuit het antroposofisch perspectief komen aan bod.

Docenten zijn Paul Schmitz - specialist ouderengeneeskunde bij Warande, Pauline van Baar - kunstzinnig therapeut beelden en Mieke van den Goorbergh - muziektherapeut

Angstige, verdrietige en onrustige kinderen

Alle disciplines
Verdieping antroposofie
Open Inschrijving
23 april 2021
Driebergen

Een scholing in samenwerking met het Kindertherapeuticum in Zeist. Docenten o.a. : Edmond Schoorel, kinderarts  en Lonneke Winter SI- therapeut en Johannes Treuren euritmietherapeut.  zie verder website Academie AG 

Depressieve stoornissen

HBO en Academische zorgprofessionals
Verdieping antroposofie
Open Inschrijving
27 mei 2021
Haarlem

Een verdiepende interdisciplinaire scholing voor professionals die de basis van antroposofische mensvisie hebben leren kennen. Het team van het therapeuticum uit Haarlem verzorgt deze scholing. 

Interdisciplinaire basismodule

HBO en Academische zorgprofessionals
Verdieping antroposofie
Open Inschrijving
september 2021
Driebergen

Je kunt de basismodule volgen als een intensieve kennismaking met antroposofische menskunde. De basismodule is ook een eerste stap naar een verdere professionele specialisatie als antroposofisch zorgverlener.

Opleiding Maatschappelijke Zorg

Begeleiders MBO
Vakinhoudelijke scholing
Open Inschrijving
Zeist, Midenbeemster

Maak beroepsontwikkeling persoonlijk

De veranderingen in de maatschappij vragen om ondernemende zorgmedewerkers met competenties die passen bij de paradigmashift van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’. Dit vraagt van de professionals zich persoonlijk te verbinden met hun werk en hun beroepsontwikkeling serieus ter hand te nemen. Scillz draagt bij aan deze verandering.

Onderwijs gericht op toekomst
Wij bieden actuele en inspirerende tools die optimaal aansluiten bij de beroepspraktijk, waarin de eigen regie van de cliënt centraal staat. Onderwijs dat zich richt op een goed toegeruste zorgprofessional klaar voor de toekomst.

Plegan opleidingen

Verpleegkundigen en verzorgenden
Vakinhoudelijke scholing
Open Inschrijving

Verpleegkunde vanuit de antroposofie

Voor verpleegkundigen niveau 4 en 5 en verzorgenden (ig) verzorgt Plegan opleidingen de opleiding "verpleegkunde vanuit de antroposofie".
Deze opleiding is geaccrediteerd door de V&VN.
Na deze opleiding mag je de titel verpleegkundige of verzorgende antroposofisch zorg gebruiken en ben je bevoegd om de uitwendig therapiën uit te voeren.

Plegan cursussen

Verpleegkundigen en verzorgenden
Vakinhoudelijke scholing
Open Inschrijving

Plegan opleidingen Zorg voor de gehele mens

Plegan biedt cursussen en trainingen aan voor begeleiders, verzorgenden en verpleegkundigen rondom de zorg voor de gehele mens. Ziele aspecten worden met de lichamelijke aspecten van de mens verbonden.
Ook worden er cursussen verzorgd voor zorgondersteuners en mantelzorgers.

Teamscholing helende omgeving

Alle disciplines
Vakinhoudelijke scholing
In Company

Een interactieve workshop van 2 1/2 uur voor teams die gerichter willen werken aan een helende omgeving op de leefgroep.      Deze workshop wordt op verzoek gegeven op de eigen locatie.

Een helende omgeving is een omgeving waar mensen zich prettig voelen en die ertoe bijdraagt dat zij beter in balans komen of blijven. Bij het vormgeven ervan wordt rekening gehouden met de hele mens. Wanneer het gaat om een omgeving voor zorgvragers wordt tevens rekening gehouden met hun specifieke problematiek. De ervaring leert dat gedragsproblemen bij zorgvragers hierdoor kunnen verminderen en dat ook medewerkers en bezoekers iets kunnen ervaren van de positieve werking die van een helende omgeving uitgaat.

Digitale media

Alle disciplines
Vakinhoudelijke scholing
Open Inschrijving
03 april 2020
Zeist, Helicongebouw

Studiedag
Digitale media in de leefgroep

Digitale media nemen in de samenleving een steeds grotere plek in. Ook voor mensen met een verstandelijke beperking bieden digitale media kansen op het gebied van communicatie, informatie en vrije tijdsbesteding. Deze doelgroep is echter extra kwetsbaar als het gaat om de negatieve effecten van deze media. Op deze dag krijg je inzicht in gezichtspunten vanuit de antroposofie over digitale media. Aan de hand daarvan onderzoeken we door de deelnemers zelf ingebrachte casuïstiek en vragen.

Gedragsproblemen? Leer de constitutiebeelden kennen!

Begeleiders MBO
Vakinhoudelijke scholing
In Company

Inhoud:
Met de (antroposofische) complementair wetenschappelijke visie op de mensen zijn/haar constitutie kan een eventuele disbalans of stoornis worden onderkend zoals (neiging tot) autistisch gedrag, hooggevoeligheid en ADHD. De oorzaak die zo gevonden wordt is verrassend, evenals het omgaan ermee. In de workshop worden 6 constitutiebeelden besproken. Er worden veel praktische voorbeelden gegeven.

Plegan in company

Verpleegkundigen en verzorgenden
Vakinhoudelijke scholing
In Company

Zorg voor de gehele mens

Plegan Opleidingen biedt in company trainingen  voor verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, verzorgenden IG en verzorgenden.
Gezien de grote vraag naar verpleegkundige zorg voor anders opgeleiden geeft Plegan opleidingen ook cursussen voor MMZ opgeleide en andere zorgmedewerkers die aan het bed staan.

Hechting - op zoek naar begrip!

Begeleiders MBO
Vakinhoudelijke scholing
In Company

Inhoud:
Hechting is in de huidige tijd een belangrijk onderwerp. Zowel op scholen als in instellingen zien we veel kinderen en volwassenen die in hun jeugd onveilig gehecht en/ of getraumatiseerd zijn. De gevolgen hiervan zien we in het gedrag en in de gezondheid. Wat komen we tegen, hoe begrijpen we het gedrag en wat kunnen we doen? Hierbij wordt naast de reguliere visie de antroposofische over het voetlicht gebracht.

Training psychiatrische problematiek

Alle disciplines
Vakinhoudelijke scholing
In Company

Training Belegeleiding van mensen met psychiatrische problematiek.

De Academie AG heeft samen met Scillz een training ontwikkeld voor medewerkers van instellingen.

Doelstelling
Algemeen: Een versterking van de positieve houding en uitbreiding van vaardigheden in de begeleiding van mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag ten gevolge van psychiatrische problematiek. 

Training beeldvormende bespreking

Alle disciplines
Verdieping antroposofie
In Company

De beeldvormende bespreking is belangrijk in de praktijk van de antroposofische zorg. Deze bespreking kent verschillende vormen. Door een groep professionals is deze verder ontwikkeld en beschreven in de brochure ‘Aansluiten, over de intuïtieve cliëntbespreking’
Deze training wordt in company aangeboden.

Introductiecursus In company

Alle disciplines
Introductie antroposofie
In Company

De Academie Antroposofische Zorg, Scillz en Plegan hebben een introductiecursus ontwikkeld voor alle medewerkers in de zorg door de hele organisatie heen. Deze cursus wordt ook incompany op maat aangeboden. Bij de open inschrijving duurt deze cursus 3 korte dagen. 

Meld je aan voor de nieuwsbrief van Antropos.nu

Iedere maand een inspirerend voorproefje van kleurrijke bijdragen.

XL
LG
MD
SM
XS