Interdisciplinaire basismodule 2024-2025

HBO en Academische zorgprofessionals
Introductie antroposofie
Open Inschrijving
Start 5 september 2024
Antropia Driebergen

24 03 BMDe interdisciplinaire basismodule is het fundament voor elke discipline in de antroposofische gezondheidszorg. Het is een intensieve kennismaking met antroposofische menskunde. Veel verschillende werkvormen worden aangeboden. Naast het interdisciplinaire deel zijn er iedere dag beroeps-specifieke uren

De basismodule omvat 20 dagen, steeds 2 dagen op donderdag en vrijdag, verspreid over 10 maanden

 

Voortgezette opleiding verpleegkunde vanuit antroposofie - september 2024

Verpleegkundigen en verzorgenden
Vakinhoudelijke scholing
Open Inschrijving
18-09-2024
Amersfoort

De voortgezette opleiding verpleegkunde vanuit antroposofie is een vervolg op een algemeen oriënterende opleiding voor verzorgende IG, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten, waarbij de uitgangspunten, visie en begrippen die gehanteerd worden binnen de antroposofische gezondheidszorg centraal staan.

De algemeen oriënterende opleiding is de Oriëntatiecurus van Plegan Opleidigen of de Interdisciplinaire Basismodule van de Academie Antroposofische Gezondheidszorg. Om aan de Voortgezette Opleiding te kunnen deelnemen, heb je een van deze genoemde opleidingen afgerond.

In de Voortgezette Opleiding worden de begrippen uit het algemeen oriënterend jaar verdiept en nog meer verpleegkundig uitgewerkt. Er worden vaardigheidstrainingen gegeven waarin verpleegkundige uitwendige non farmacologische interventies worden aangeleerd als applicaties en verpleegkundig aanraken met de ritmische inwijvingen volgens Wegman/Hauschka

Het laatste halve jaar zal de stage op een antroposofische werkplek centraal staan.

Oriëntatiecursus verpleegkunde en antroposofie start maandag 23 september in Amersfoort

Verpleegkundigen en verzorgenden
Introductie antroposofie
Open Inschrijving
23 september 2024
Amersfoort

Bestemd voor verpleegkundigen niveau 4 en 5, verzorgenden IG, begeleiders en mensen met een andere opleiding in de zorg die langdurig betrokken zijn bij lichamelijke verzorging.

Dit is een algemeen oriënterende cursus van 12 dagen, waarbij de uitgangspunten, visie en begrippen die gehanteerd worden binnen de antroposofische gezondheidszorg centraal staan. 
De cursus is door de V&VN geaccrediteerd voor 72 punten.

Introductiecursus antroposofische gezondheidszorg

Alle disciplines
Introductie antroposofie
Open Inschrijving
30 september, 14 en 21 oktober 2024
Antropia Driebergen

Voor medewerkers die meer willen weten over de achterliggende, inspirerende mensvisie.  

Ben je benieuwd naar belangrijke uitgangspunten en aandacht voor de hele mens? Dan is deze introductiecursus iets voor jou.

Deze introductiecursus is voor professionals in alle functies geschikt: Begeleiders, gedragsdeskundigen, therapeuten, managers, ondersteunend personeel, leden Raad van toezicht etc.

Thema’s van de cursus

  • Antroposofie en menskunde: Praktijk en visie
  • Helend leefklimaat, ritme en levensprocessen
  • Menskennis en Zelfkennis: Ontwikkeling vindt plaats in de ontmoeting

Werken in een team

Alle disciplines
Introductie antroposofie
Open Inschrijving
4 oktober 2024
Antropia Driebergen

team spirit 2447163 350Nascholing in samenwerking met PLEGAN (Scholing voor verpleegkundigen en verzorgenden geïnspireerd door antroposofie)

Werken in een team; hoe komt ieder tot zijn recht?

Ontdek de docent in jezelf

Alle disciplines
Vakinhoudelijke scholing
Open Inschrijving
4 dagen: start 25 oktober 2024, einde maart 2025
Driebergen

chalk 4829602 742Teach The Teacher,  een training van vier dagen
Voor mensen met interesse in lesgeven en in het doorgeven van hun ervaring en kennis in de antroposofische gezondheidszorg.

Voor mensen die de docent in zichzelf verder willen ontdekken en ontwikkelen 

Camino modules in company

Alle disciplines
Introductie antroposofie
In Company

Antropos heeft drie basismodules ontwikkeld voor zorgorganisaties die Camino willen implementeren. Deze basismodules worden nu in company aangeboden. In overleg met de desbetreffende zorgorganisatie worden deze basismodules aangepast aan de behoeftes en wensen. Hierbij vind je een beschrijving van de basismodules.Camino.pdf

Een uitvoerige beschrijving van Canino vind je op de door Antropos ontwikkelde website Camino

Camino kun je op drie verschillende manieren gebruiken:

  • Camino geeft inzicht in de manier van kijken en werken in de antroposofische zorg. Je kunt het gebruiken als een kennismaking met antroposofische zorg voor medewerkers, cliënten en familie.
  • Je kunt Camino ook gebruiken om in je teambespreking samen aan het werk te gaan met één van de opdrachten of oefeningen. Dat geeft verdieping in je wer
  • Je kunt ook een vraag met elkaar onderzoeken. Een vraag van een cliënt of een situatie die zich afspeelt in jouw werksituatie, in jouw team. Je gaat daarbij op zoek naar de onderliggende oorzaak of ‘de vraag achter de vraag’

Begeleiding en verzorging van mensen in hun laatste levensfase

Begeleiders MBO
Vakinhoudelijke scholing
In Company
In overleg
In overleg

Inhoud

De zorg en begeleiding aan mensen in hun laatste levensfase vraagt om een andere benadering en extra aandacht voor bepaalde levensprocessen. In deze training voor (persoonlijk) begeleiders van oudere cliënten bieden we verdieping en informatie over deze levensfase en handvatten om de juiste begeleiding en verzorging te kunnen bieden. 

Opleiding Maatschappelijke Zorg

Begeleiders MBO
Vakinhoudelijke scholing
Open Inschrijving
Start meerdere malen per jaar.
Zeist of Middenbeemster

Maak beroepsontwikkeling persoonlijk

De veranderingen in de maatschappij vragen om ondernemende zorgmedewerkers met competenties die passen bij de paradigmashift van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’. Dit vraagt van de professionals zich persoonlijk te verbinden met hun werk en hun beroepsontwikkeling serieus ter hand te nemen. Scillz draagt bij aan deze verandering.

Onderwijs gericht op toekomst:
Wij bieden actuele en inspirerende tools die optimaal aansluiten bij de beroepspraktijk, waarin de eigen regie van de cliënt centraal staat. Onderwijs dat zich richt op een goed toegeruste zorgprofessional klaar voor de toekomst.

Nascholingsdagen voor verpleegkundigen en verzorgende IG

Verpleegkundigen en verzorgenden
Vakinhoudelijke scholing
Competentie gerichte module
zie agenda Plegan Opleidingen
Driebergen

Na het behalen van de orientatiecursus "Verpleegkunde en Antroposofie" en voorgezette opleiding "Verpleegkunde vanuit Antroposofie" biedt Plegan Opleidingen scholingsdagen aan om bevoegd en bekwaam te blijven in de aangeleerde vaardigheden en geinformeerd te blijven over actuele ontwikkelingen in de verpleegkunde.

Teamscholing helende omgeving

Alle disciplines
Vakinhoudelijke scholing
In Company

Een helende omgeving is een omgeving waar mensen zich prettig voelen en die ertoe bijdraagt dat zij beter in balans komen of blijven. Bij het vormgeven ervan wordt rekening gehouden met de hele mens. Wanneer het gaat om een omgeving voor zorgvragers wordt tevens rekening gehouden met hun specifieke problematiek. De ervaring leert dat gedragsproblemen bij zorgvragers hierdoor kunnen verminderen en dat ook medewerkers en bezoekers iets kunnen ervaren van de positieve werking die van een helende omgeving uitgaat.

Een interactieve workshop van 2,5 uur voor teams die gerichter willen werken aan een helende omgeving op de leefgroep.

Digitale media

Alle disciplines
Vakinhoudelijke scholing
In Company
In overleg
In overleg

Studiedag
Digitale media in de leefgroep

Digitale media nemen in de samenleving een steeds grotere plek in. Ook voor mensen met een verstandelijke beperking bieden digitale media kansen op het gebied van communicatie, informatie en vrije tijdsbesteding. Deze doelgroep is echter extra kwetsbaar als het gaat om de negatieve effecten van deze media. Op deze dag krijg je inzicht in gezichtspunten vanuit de antroposofie over digitale media. Aan de hand daarvan onderzoeken we door de deelnemers zelf ingebrachte casuïstiek en vragen.

Gedragsproblemen? Leer de constitutiebeelden kennen!

Begeleiders MBO
Vakinhoudelijke scholing
In Company
In overleg
In overleg

Inhoud

Met de (antroposofische) complementair wetenschappelijke visie op de mensen zijn/haar constitutie kan een eventuele disbalans of stoornis worden onderkend zoals (neiging tot) autistisch gedrag, hooggevoeligheid en ADHD. De oorzaak die zo gevonden wordt is verrassend, evenals het omgaan ermee. In de workshop worden 6 constitutiebeelden besproken. Er worden veel praktische voorbeelden gegeven.

Plegan in company

Verpleegkundigen en verzorgenden
Vakinhoudelijke scholing
In Company

Zorg voor de gehele mens

Plegan Opleidingen biedt in company trainingen  voor alle zorgniveaus in de zorg; zorghulpen, verzorgend zorg en welkzijn, verzorgende IG, verpleegkundigen niveau 4 en 6, en verpleegkundig specialisten
Gezien de grote vraag naar verpleegkundige zorg voor anders opgeleiden geeft Plegan opleidingen ook cursussen voor MMZ opgeleide en andere zorgmedewerkers die aan het bed staan.

Hechting - op zoek naar begrip!

Begeleiders MBO
Vakinhoudelijke scholing
In Company
In overleg
In overleg

Hechting is in de huidige tijd een belangrijk onderwerp. Zowel op scholen als in instellingen zien we veel kinderen en volwassenen die in hun jeugd onveilig gehecht en/ of getraumatiseerd zijn. De gevolgen hiervan zien we in het gedrag en in de gezondheid. Wat komen we tegen, hoe begrijpen we het gedrag en wat kunnen we doen? Hierbij wordt naast de reguliere visie de antroposofische over het voetlicht gebracht.

Training psychiatrische problematiek

Alle disciplines
Vakinhoudelijke scholing
In Company

Training Belegeleiding van mensen met psychiatrische problematiek.

De Academie AG heeft samen met Scillz een training ontwikkeld voor medewerkers van instellingen.

Doelstelling
Algemeen: Een versterking van de positieve houding en uitbreiding van vaardigheden in de begeleiding van mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag ten gevolge van psychiatrische problematiek. 

Training beeldvormende bespreking

Alle disciplines
Verdieping antroposofie
In Company

De beeldvormende bespreking is belangrijk in de praktijk van de antroposofische zorg. Deze bespreking kent verschillende vormen. Door een groep professionals is deze verder ontwikkeld en beschreven in de brochure ‘Aansluiten, over de intuïtieve cliëntbespreking’
Deze training wordt in company aangeboden.

Introductiecursus In company

Alle disciplines
Introductie antroposofie
In Company

De Academie Antroposofische Zorg, Scillz en Plegan hebben een introductiecursus ontwikkeld voor alle medewerkers in de zorg door de hele organisatie heen. Deze cursus wordt ook incompany op maat aangeboden. Bij de open inschrijving duurt deze cursus 3 korte dagen. 

Meld je aan voor de nieuwsbrief van Antropos.nu

Regelmatig een inspirerend voorproefje van kleurrijke bijdragen.