Introductiecursus antroposofische gezondheidszorg - voorjaar '22

Alle disciplines
Introductie antroposofie
Open Inschrijving
8, 22 en 29 maart 2022
Driebergen

Een driedaagse cursus voor een ervaringsgerichte kennismaking met een antroposofische visie op menswaardige zorg.

De cursus wordt gegeven op de dinsdagen 8, 22 en 29 maart 2022 van 14.00 tot 20.30 uur

Multidisciplinaire bijscholing oncologie in de antroposofische gezondheidszorg

HBO en Academische zorgprofessionals
Vakinhoudelijke scholing
Open Inschrijving
18-2-2021
Driebergen

Bij oncologische problematiek zoeken veel mensen naar aanvullende zorg naast de reguliere behandeling.

De mens die met een oncologisch proces wordt geconfronteerd en hiervoor behandeld wordt door chemotherapie, bestraling en/of operatie voelt zich niet heel meer en zoekt naar zich weer gezond /heel te voelen.

Doel van deze dag:

  • kennismaking met een integratieve benadering in de oncologie, aansluitend bij de beroemde “six hallmarks of cancer” (vermijding apoptose, bloedvatvorming, zelfvoorzienend in groeisignalen, ongevoelig voor groeiremmers, invasie en metastasering, onbeperkte celdeling).
  • Ter sprake zal komen hoe in de antroposofische gezondheidszorg voor elk van deze kenmerken van tumorweefsel een integratief antwoord kan worden gevonden,
  • en hoe dit door multidisciplinaire samenwerking wordt nagestreefd.

Opleiding Antroposofische diagnostiek, gespreks- en psychotherapie

HBO en Academische zorgprofessionals
Vakinhoudelijke scholing
Open Inschrijving
start op maandag 31 januari 2022

Deze vervolg opleiding is voor professionals werkzaam in het veld van psychosociale hulpverlening die al de basis van antroposofische menskunde hebben leren kennen.  

De opleiding wordt georganiseerd door de Nederlandse Vereniging ter bevordering van Antroposofische Psychotherapie en de Beroepsvereniging Psychosociale Hulpverleners Antroposofie in samenwerking met de Academie Antroposofische Gezondheidszorg.

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd voor:

  • FGzPT  Koepelorganisatie. Federatie van GZ-psychologen, klinisch psychologen en psychotherapeuten
  • NIPK&J/NVO (psychologen kinderen en jeugd en orthopedagogen)

 

Opleiding Maatschappelijke Zorg

Begeleiders MBO
Vakinhoudelijke scholing
Open Inschrijving
Zeist, Midenbeemster

Maak beroepsontwikkeling persoonlijk

De veranderingen in de maatschappij vragen om ondernemende zorgmedewerkers met competenties die passen bij de paradigmashift van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’. Dit vraagt van de professionals zich persoonlijk te verbinden met hun werk en hun beroepsontwikkeling serieus ter hand te nemen. Scillz draagt bij aan deze verandering.

Onderwijs gericht op toekomst
Wij bieden actuele en inspirerende tools die optimaal aansluiten bij de beroepspraktijk, waarin de eigen regie van de cliënt centraal staat. Onderwijs dat zich richt op een goed toegeruste zorgprofessional klaar voor de toekomst.

Voortgezette opleiding verpleegkunde vanuit antroposofie

Verpleegkundigen en verzorgenden
Vakinhoudelijke scholing
Open Inschrijving
september 2022

 

Voor verpleegkundigen niveau 4 en 5 en verzorgenden IG verzorgt Plegan Opleidingen de 1,5 jaar durende opleiding "verpleegkunde vanuit antroposofie".
Deze opleiding is geaccrediteerd door de V&VN.
Na deze opleiding kun je geregistreerd worden onder de titel verpleegkundige of verzorgende antroposofische zorg en ben je bevoegd uitwendige therapieën uit te voeren.
Verpleegkundigen niveau 5 kunnen declareren bij de aanvullende zorgverzekering.

Nascholingsdagen voor verpleegkundigen en verzorgende IG

Verpleegkundigen en verzorgenden
Vakinhoudelijke scholing
Competentie gerichte module
zie agenda Plegan Opleidingen
Driebergen

Na het behalen van de orientatiecursus "Verpleegkunde en Antroposofie" en voorgezette opleiding "Verpleegkunde vanuit Antroposofie" biedt Plegan Opleidingen scholingsdagen aan om bevoegd en bekwaam te blijven in de aangeleerde vaardigheden en geinformeerd te blijven over actuele ontwikkelingen in de verpleegkunde.

Teamscholing helende omgeving

Alle disciplines
Vakinhoudelijke scholing
In Company

Een interactieve workshop van 2 1/2 uur voor teams die gerichter willen werken aan een helende omgeving op de leefgroep.      Deze workshop wordt op verzoek gegeven op de eigen locatie.

Een helende omgeving is een omgeving waar mensen zich prettig voelen en die ertoe bijdraagt dat zij beter in balans komen of blijven. Bij het vormgeven ervan wordt rekening gehouden met de hele mens. Wanneer het gaat om een omgeving voor zorgvragers wordt tevens rekening gehouden met hun specifieke problematiek. De ervaring leert dat gedragsproblemen bij zorgvragers hierdoor kunnen verminderen en dat ook medewerkers en bezoekers iets kunnen ervaren van de positieve werking die van een helende omgeving uitgaat.

Digitale media

Alle disciplines
Vakinhoudelijke scholing
In Company
Zeist, Helicongebouw

Studiedag
Digitale media in de leefgroep

Digitale media nemen in de samenleving een steeds grotere plek in. Ook voor mensen met een verstandelijke beperking bieden digitale media kansen op het gebied van communicatie, informatie en vrije tijdsbesteding. Deze doelgroep is echter extra kwetsbaar als het gaat om de negatieve effecten van deze media. Op deze dag krijg je inzicht in gezichtspunten vanuit de antroposofie over digitale media. Aan de hand daarvan onderzoeken we door de deelnemers zelf ingebrachte casuïstiek en vragen.

Gedragsproblemen? Leer de constitutiebeelden kennen!

Begeleiders MBO
Vakinhoudelijke scholing
In Company

Inhoud:
Met de (antroposofische) complementair wetenschappelijke visie op de mensen zijn/haar constitutie kan een eventuele disbalans of stoornis worden onderkend zoals (neiging tot) autistisch gedrag, hooggevoeligheid en ADHD. De oorzaak die zo gevonden wordt is verrassend, evenals het omgaan ermee. In de workshop worden 6 constitutiebeelden besproken. Er worden veel praktische voorbeelden gegeven.

Plegan in company

Verpleegkundigen en verzorgenden
Vakinhoudelijke scholing
In Company

Zorg voor de gehele mens

Plegan Opleidingen biedt in company trainingen  voor verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, verzorgenden IG en verzorgenden.
Gezien de grote vraag naar verpleegkundige zorg voor anders opgeleiden geeft Plegan opleidingen ook cursussen voor MMZ opgeleide en andere zorgmedewerkers die aan het bed staan.

Hechting - op zoek naar begrip!

Begeleiders MBO
Vakinhoudelijke scholing
In Company

Inhoud:
Hechting is in de huidige tijd een belangrijk onderwerp. Zowel op scholen als in instellingen zien we veel kinderen en volwassenen die in hun jeugd onveilig gehecht en/ of getraumatiseerd zijn. De gevolgen hiervan zien we in het gedrag en in de gezondheid. Wat komen we tegen, hoe begrijpen we het gedrag en wat kunnen we doen? Hierbij wordt naast de reguliere visie de antroposofische over het voetlicht gebracht.

Training psychiatrische problematiek

Alle disciplines
Vakinhoudelijke scholing
In Company

Training Belegeleiding van mensen met psychiatrische problematiek.

De Academie AG heeft samen met Scillz een training ontwikkeld voor medewerkers van instellingen.

Doelstelling
Algemeen: Een versterking van de positieve houding en uitbreiding van vaardigheden in de begeleiding van mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag ten gevolge van psychiatrische problematiek. 

Training beeldvormende bespreking

Alle disciplines
Verdieping antroposofie
In Company

De beeldvormende bespreking is belangrijk in de praktijk van de antroposofische zorg. Deze bespreking kent verschillende vormen. Door een groep professionals is deze verder ontwikkeld en beschreven in de brochure ‘Aansluiten, over de intuïtieve cliëntbespreking’
Deze training wordt in company aangeboden.

Introductiecursus In company

Alle disciplines
Introductie antroposofie
In Company

De Academie Antroposofische Zorg, Scillz en Plegan hebben een introductiecursus ontwikkeld voor alle medewerkers in de zorg door de hele organisatie heen. Deze cursus wordt ook incompany op maat aangeboden. Bij de open inschrijving duurt deze cursus 3 korte dagen. 

Meld je aan voor de nieuwsbrief van Antropos.nu

Iedere maand een inspirerend voorproefje van kleurrijke bijdragen.