werkplaats innerlijke scholing/meditatie

Alle disciplines
Verdieping antroposofie
Open Inschrijving
start 17 april
Driebergen

Meditaties versterken de innerlijke kracht van denken, voelen en willen.

Als je de vraag hebt: "Waarom zou ik aan innerlijke scholing doen?" of "Wat kan het me bieden?", meld je dan aan voor deze meditatiewerkplaats met Madeleen Winkler ( huisarts)  en Hilda Boersma ( euritmietherapeut) . 

5 bijeenkomsten (maandag-avonden) van 19.30 tot 21.30 uur  start  17 april  Plaats Driebergen

Data: 17 en 24 april, 15 mei, 5 en 19 juni 

Ontdek de docent in jezelf

Alle disciplines
Vakinhoudelijke scholing
Open Inschrijving
start 21 april 5 dagen
Driebergen

Ontdek de docent in jezelf - een training van vijf dagen

Leergang doceren in een antroposofische setting
De Academie Antroposofische Gezondheidszorg ontwikkelt een leergang voor mensen met interesse in lesgeven en in het doorgeven van hun ervaring en kennis in de antroposofische gezondheidszorg. Voor mensen die de docent in zichzelf willen ont-dekken.

De beeldvormende patiëntenbespreking

Alle disciplines
Verdieping antroposofie
Open Inschrijving
21 april
Antropia Driebergen

Een nascholing voor mensen die geïnspireerd en toegerust willen worden een beeldvormende bespreking van cliënten/patiënten te introduceren of te vernieuwen.

De beeldvormende bespreking heeft als doel de cliënt zodanig te zien, dat een beeld gevormd wordt die behulpzaam is bij de begeleiding/behandeling van de cliënt.

Begeleiding en verzorging van mensen in hun laatste levensfase

Begeleiders MBO
Vakinhoudelijke scholing
In Company
In overleg
In overleg

Inhoud

De zorg en begeleiding aan mensen in hun laatste levensfase vraagt om een andere benadering en extra aandacht voor bepaalde levensprocessen. In deze training voor (persoonlijk) begeleiders van oudere cliënten bieden we verdieping en informatie over deze levensfase en handvatten om de juiste begeleiding en verzorging te kunnen bieden. 

Voorlichtingsavond Interdisciplinaire basismodule

HBO en Academische zorgprofessionals
Vakinhoudelijke scholing
Open Inschrijving
12 april
Antropia Driebergen

Deze basismodule van 20 dagen start in september 2023 en biedt de basis van de antroposofische menskunde. Kom naar de voorlichtingsavond om te proeven of het iets voor jou is!  Mini les en kennismaken met de docenten.

Interdisciplinaire basismodule 2023-2024

HBO en Academische zorgprofessionals
Introductie antroposofie
Open Inschrijving
Start september 2023
Antropia Driebergen

De interdisciplinaire basismodule is het fundament voor elke discipline in de antroposofische gezondheidszorg. Het is een intensieve kennismaking met antroposofische menskunde. Veel verschillende werkvormen worden aangeboden. Zowel interdisciplinair als beroeps-sepcifiek

De basismodule omvat 20 dagen, steeds 2 dagen op donderdag en vrijdag, verspreid over 10 maanden

Opleiding Maatschappelijke Zorg

Begeleiders MBO
Vakinhoudelijke scholing
Open Inschrijving
Start meerdere malen per jaar.
Zeist of Middenbeemster

Maak beroepsontwikkeling persoonlijk

De veranderingen in de maatschappij vragen om ondernemende zorgmedewerkers met competenties die passen bij de paradigmashift van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’. Dit vraagt van de professionals zich persoonlijk te verbinden met hun werk en hun beroepsontwikkeling serieus ter hand te nemen. Scillz draagt bij aan deze verandering.

Onderwijs gericht op toekomst:
Wij bieden actuele en inspirerende tools die optimaal aansluiten bij de beroepspraktijk, waarin de eigen regie van de cliënt centraal staat. Onderwijs dat zich richt op een goed toegeruste zorgprofessional klaar voor de toekomst.

Nascholingsdagen voor verpleegkundigen en verzorgende IG

Verpleegkundigen en verzorgenden
Vakinhoudelijke scholing
Competentie gerichte module
zie agenda Plegan Opleidingen
Driebergen

Na het behalen van de orientatiecursus "Verpleegkunde en Antroposofie" en voorgezette opleiding "Verpleegkunde vanuit Antroposofie" biedt Plegan Opleidingen scholingsdagen aan om bevoegd en bekwaam te blijven in de aangeleerde vaardigheden en geinformeerd te blijven over actuele ontwikkelingen in de verpleegkunde.

Teamscholing helende omgeving

Alle disciplines
Vakinhoudelijke scholing
In Company

Een helende omgeving is een omgeving waar mensen zich prettig voelen en die ertoe bijdraagt dat zij beter in balans komen of blijven. Bij het vormgeven ervan wordt rekening gehouden met de hele mens. Wanneer het gaat om een omgeving voor zorgvragers wordt tevens rekening gehouden met hun specifieke problematiek. De ervaring leert dat gedragsproblemen bij zorgvragers hierdoor kunnen verminderen en dat ook medewerkers en bezoekers iets kunnen ervaren van de positieve werking die van een helende omgeving uitgaat.

Een interactieve workshop van 2,5 uur voor teams die gerichter willen werken aan een helende omgeving op de leefgroep.

Digitale media

Alle disciplines
Vakinhoudelijke scholing
In Company
In overleg
In overleg

Studiedag
Digitale media in de leefgroep

Digitale media nemen in de samenleving een steeds grotere plek in. Ook voor mensen met een verstandelijke beperking bieden digitale media kansen op het gebied van communicatie, informatie en vrije tijdsbesteding. Deze doelgroep is echter extra kwetsbaar als het gaat om de negatieve effecten van deze media. Op deze dag krijg je inzicht in gezichtspunten vanuit de antroposofie over digitale media. Aan de hand daarvan onderzoeken we door de deelnemers zelf ingebrachte casuïstiek en vragen.

Gedragsproblemen? Leer de constitutiebeelden kennen!

Begeleiders MBO
Vakinhoudelijke scholing
In Company
In overleg
In overleg

Inhoud

Met de (antroposofische) complementair wetenschappelijke visie op de mensen zijn/haar constitutie kan een eventuele disbalans of stoornis worden onderkend zoals (neiging tot) autistisch gedrag, hooggevoeligheid en ADHD. De oorzaak die zo gevonden wordt is verrassend, evenals het omgaan ermee. In de workshop worden 6 constitutiebeelden besproken. Er worden veel praktische voorbeelden gegeven.

Plegan in company

Verpleegkundigen en verzorgenden
Vakinhoudelijke scholing
In Company

Zorg voor de gehele mens

Plegan Opleidingen biedt in company trainingen  voor alle zorgniveaus in de zorg; zorghulpen, verzorgend zorg en welkzijn, verzorgende IG, verpleegkundigen niveau 4 en 6, en verpleegkundig specialisten
Gezien de grote vraag naar verpleegkundige zorg voor anders opgeleiden geeft Plegan opleidingen ook cursussen voor MMZ opgeleide en andere zorgmedewerkers die aan het bed staan.

Hechting - op zoek naar begrip!

Begeleiders MBO
Vakinhoudelijke scholing
In Company
In overleg
In overleg

Inhoud

Hechting is in de huidige tijd een belangrijk onderwerp. Zowel op scholen als in instellingen zien we veel kinderen en volwassenen die in hun jeugd onveilig gehecht en/ of getraumatiseerd zijn. De gevolgen hiervan zien we in het gedrag en in de gezondheid. Wat komen we tegen, hoe begrijpen we het gedrag en wat kunnen we doen? Hierbij wordt naast de reguliere visie de antroposofische over het voetlicht gebracht.

Training psychiatrische problematiek

Alle disciplines
Vakinhoudelijke scholing
In Company

Training Belegeleiding van mensen met psychiatrische problematiek.

De Academie AG heeft samen met Scillz een training ontwikkeld voor medewerkers van instellingen.

Doelstelling
Algemeen: Een versterking van de positieve houding en uitbreiding van vaardigheden in de begeleiding van mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag ten gevolge van psychiatrische problematiek. 

Training beeldvormende bespreking

Alle disciplines
Verdieping antroposofie
In Company

De beeldvormende bespreking is belangrijk in de praktijk van de antroposofische zorg. Deze bespreking kent verschillende vormen. Door een groep professionals is deze verder ontwikkeld en beschreven in de brochure ‘Aansluiten, over de intuïtieve cliëntbespreking’
Deze training wordt in company aangeboden.

Introductiecursus In company

Alle disciplines
Introductie antroposofie
In Company

De Academie Antroposofische Zorg, Scillz en Plegan hebben een introductiecursus ontwikkeld voor alle medewerkers in de zorg door de hele organisatie heen. Deze cursus wordt ook incompany op maat aangeboden. Bij de open inschrijving duurt deze cursus 3 korte dagen. 

Meld je aan voor de nieuwsbrief van Antropos.nu

Regelmatig een inspirerend voorproefje van kleurrijke bijdragen.