Kennis en methodiek

Kennis

Enige tijd geleden heeft Pim Blomaard, onderzoeker BL-OC, een nieuw boekje gepubliceerd. Verschenen is een mooi opgemaakt boekje over persoonsgerichte zorg op de zorginstelling Breidablick. Overzichtelijk opgebouwd op vier centrale pijlers en aangevuld met hele praktische tips voor de praktijk die je direct kunt toepassen. En veel aardige anecdotes en observaties van medewerkers. In het midden vind je de ontroerende casus van een directeur die na een beroerte uiteindelijk de weg vond naar de schilderkunst. Het boekje gaat primair over zorg aan mensen met een niet-aangeboren hersenletsel, maar is evengoed bruikbaar voor zorg aan mensen met een verstandelijke beperking of met dementie. Het boekje kan je hier downloaden: Persoongerichte_zorg_aan_mensen_met_NAH.pdf

 

In het jaar 2021 is het project  Camino, Antroposofisch begeleidingshuis van start gegaan. De doelstelling is: Een samenhangend kader te beschrijven voor begeleiders die hen ondersteunt bij hun werk. Voor gedragskundigen, managers en teamleiders moet dit kader ook houvast bieden.
Initiatiefnemers van dit project zijn: Evert Hoefman (orthopedagoog bij DeSeizoenen), Pim Blomaard (onderzoeker BL-oC), Manfred Flessner (docent Scillz) enTruida de Raaf (GZ-psycholoog/ docent Academie AG). Zij hebben een proces op gang gebracht met medewerkers, cliënten en hun vertegenwoordigers uit verschillende zorgorganisaties. Dit heeft geleid tot een eerste beschrijving van deze basismethodiek voor de antroposofische zorg.

 

Werken met constitutiebeelden
De ‘heilpedagogische’ constitutiebeelden zijn weliswaar honderd jaar geleden geintroduceerd, maar tot in deze tijd steeds geactualiseerd en in gebruik als een methode bij een op de individuele client gerichte zorgverlening. Met het beoordelen van de constitutie verkrijg je een beeld van het actuele functioneren van deze persoon, kind of volwassene. Als hulpmiddel bij deze oordeelsvorming is het Instrument voor het beoordelen van de Kinderlijke Constitutie (IKC) ontwikkeld.

Lees meer :Werken met constitutiebeelden

 

 

METHODIEK

VOLGEN VAN GOLVEN  In deze methodiek gaat het erom dat je samen met de ander op zoek gaat naar verbinding. Dan ontdek je dat je elkaar nodig hebt om je verder te ontwikkelen. In 7 herkenbare stappen wordt beschreven wat er gebeurt in het contact. Dat kan je helpen bij de begeleiding vooral ook in moeilijke situaties.

Antroposofische zorg is integratieve zorg

In de Antroposofische Zorg worden naast reguliere kennis en methodieken aanvullend antroposofische kennis en methodieken gebruikt. Kennis over de mens kan samengevat worden onder de titel Heel de mens. Daarnaast is er aandacht voor het bevorderen van een helende omgeving, Antroposofische zorg is gericht op het individu met aandacht voor de gemeenschap/het netwerk dat dit individu nodig heeft.

KENNIS

Wat zijn de kenmerken van Antroposofische Zorg?   Er is een manifest opgesteld waarin de kenmerken zijn verwoord.  Als slogan is gekozen voor Aandacht voor jou als geheel. Dit is ook de titel van de website. Verder kun je op deze website  alle antroposofische zorgaanbieders vinden.  Daarnaast vind je er informatie over opleidingen, onderzoek en zelfzorg. 

METHODIEK

Het doel van dit project is te komen tot een reeks van vier boekjes over het vormgeven van het helende leefklimaat voor mensen met een beperking. Drie boekjes zijn al verschenen en zijn hier te downloaden. De gezichtspunten worden compact beschreven en verduidelijkt aan de hand van praktijkvoorbeelden. De boekjes kunnen gelezen worden zonder antroposofische voorkennis. Ze zijn geschreven door Annemieke Korte op basis van interviews met medewerkers en deskundigen, en haar eigen ervaring als begeleider, leidinggevende en docent. U kunt ze via deze website downloaden.

KENNIS

Goede zorg is duurzaam. Zij is gericht op de bevordering van gezondheid en kwaliteit van leven. Een zorg waarin ‘the best of both worlds’ wordt toegepast. Dat betekent een integratie van reguliere en antroposofische inzichten en toepassingen. Deze zorg sluit aan bij maatschappelijke tendensen die in de 21e eeuw gaande zijn met de nadruk op preventie, een helend leefklimaat en een gezonde leefstijl. 

METHODIEK

De beeldvormende bespreking is een belangrijk onderdeel in de praktijk van de antroposofische zorg. Deze vorm van cliëntbespreking kent een lange historie en diverse binnen de antroposofische gezondheidszorg. De werkwijze van de bespreking is gebaseerd op de fenomenologische methode van Goethe en de geesteswetenschappelijke methode van Steiner.

KENNIS

In 2017 is het Bernard Lievegoed Onderzoekscentrum (BLO) gestart dat zich richt op de antroposofisch geïnspireerde zorgverlening in de verstandelijk gehandicaptenzorg en ouderenzorg. Het wordt geleid door Dr. Pim Blomaard.
Het BLO verricht wetenschappelijk onderzoek naar de visie en de praktijk van antroposofische zorgverlening in de context van waardengedreven zorg.

KENNIS

Het Lectoraat is gevestigd aan de Hogeschool Leiden en bestaat uit ongeveer 8 medewerkers rond de lector Erik Baars. Het lectoraat streeft ernaar op termijn een van de belangrijke en innovatieve onderzoeksgroepen van antroposofische gezondheidszorg en integrative medicine in Nederland en Europa te zijn.

KENNIS

De stichting richt zich op Goetheanistisch fenomenologisch onderzoek in de gezondheidszorg. De resultaten daarvan zijn gepubliceerd in Bolk’s Companions. Alle companions zijn gratis te downloaden.

De Academie voor ervarend leren heeft de methodiek van ervarend leren ontwikkeld. Albert de Vries is gepromoveerd op deze methodiek. In zijn boek ‘Ervaringsleren cultiveren‘ ( 2004) wordt de methodiek beschreven en onderbouwd . Bij veel praktische vraagstukken is deze methodiek verder ontwikkeld en beschreven.

KENNIS

Het Centrum Sociale Gezondheidszorg  geeft brochures uit onder de naam 'Gezichtspunten'. Het doel daarvan is om informatie te verschaffen over gezondheid, ziekte en preventieve aanpak.

METHODIEK

Persoonsgerichte beroepsopleiding voor mensen met een ondersteuningsbehoefte

Inclutrain is een door de EU internationaal gefinancierd project.  Verschillende partners doen daaraan mee waaronder: Urtica de Vijfsprong en  Albert de Vries ( Academie voor ervarend leren) uit Nederland. Het innovatieve van deze benadering is dat deze training werkelijk individueel is. Zij gaat niet uit van een beroep maar van de mogelijkheden van de client. Daarmee dient zij ook de inclusie van mensen met een beperking.  Zie de veldverkenningen op deze website  en een fimpje op you tube  https://www.youtube.com/watch?v=WHcwjvvwUM4  en meer informatie Inclutrain

De in dit project ontwikkelde handleiding is te downloaden via de website van Urtica de Vijfsprong: Handleiding Inclutrain Urtica, juni 2020 (PDF).

 

Meld je aan voor de nieuwsbrief van Antropos.nu

Regelmatig een inspirerend voorproefje van kleurrijke bijdragen.