METHODIEK

De beeldvormende bespreking is een belangrijk onderdeel in de praktijk van de antroposofische zorg. Deze vorm van cliëntbespreking kent een lange historie en diverse binnen de antroposofische gezondheidszorg. De werkwijze van de bespreking is gebaseerd op de fenomenologische methode van Goethe en de geesteswetenschappelijke methode van Steiner.

De beeldvormende bespreking wordt ingezet om tot een aanvullende diagnose of een omvattender beeld van de cliënt te komen. Deze uitkomst vervangt niet de reguliere diagnostiek, maar vormt er een aanvulling op en geeft handvatten voor een multidisciplinair behandel- en/of begeleidingstraject.
Inmiddels zijn er verschillende publicaties verschenen (Niemeijer en Baars, 2004; Freeve, Minne, Taylor, 2009; Baars et al., 2011; Göschel 2012; Freeve, 2014; Van der Meij et al., 2016). In deze publicaties staan beschrijvingen van de manier waarop de bespreking kan worden toegepast.
In de laatste jaren is er toenemende interesse ontstaan om de beeldvormende bespreking te optimaliseren en wetenschappelijk te onderbouwen. In de afgelopen jaren heeft de Academie AG verschillende trainingen aangeboden. Eind 2017 heeft een groep stakeholders (AViN, Academie AG, Bernard Lievegoed Onderzoekscentrum, King Fisher Foundation, Lectoraat AG) het initiatief genomen om dit professionaliseringstraject in gang te zetten. Zij hebben daarbij aangegeven dat nader onderzoek de manier is waarop dit vorm moet krijgen. Het Bernard Lievegoed Onderzoekscentrum en het Lectoraat AG hebben een onderzoeksvoorstel geformuleerd. Dit onderzoek zal in 2020 van start gaan. 

Lees verder brochure ' Aansluiten over de intuitieve clientbespreking'

Meld je aan voor de nieuwsbrief van Antropos.nu

Regelmatig een inspirerend voorproefje van kleurrijke bijdragen.