METHODIEK

Het doel van dit project is te komen tot een reeks van vier boekjes over het vormgeven van het helende leefklimaat voor mensen met een beperking. Twee boekjes zijn al verschenen en zijn hier te downloaden.  Van de derde is een voorpublicatie aanwezig. De gezichtspunten worden compact beschreven en verduidelijkt aan de hand van praktijkvoorbeelden. De boekjes kunnen gelezen worden zonder antroposofische voorkennis. Ze worden geschreven door Annemieke Korte op basis van interviews met medewerkers en deskundigen, en haar eigen ervaring als begeleider, leidinggevende en docent. U kunt ze via deze website downloaden.

Van de beoogde vier deeltjes zijn er twee voltooid, deze zijn positief ontvangen. Het wordt  gewaardeerd dat ze er aantrekkelijk uitzien met veel ruimte om de tekst en mooie foto’s. Niet alleen onder begeleiders maar ook onder ouders, behandelaars en managers is er belangstelling voor de boekjes. Tevens zijn ze in gebruik als lesmateriaal in antroposofische opleidingen en trainingen. Van het derde deeltje is er een voorpublicatie digitaal verschenen in 2019. 
U kunt hier de deeltjes downloaden.

Helende omgeving

Maar het is natuurlijk veel mooier om ze gedrukt voorhanden te hebben, ook in uw zorgorganisatie.

U kunt ze bestellen via info@nvaz.nl voor € 8.50 per stuk. Een factuur wordt u toegestuurd.

Deel 1: ‘Helende omgeving, voor kinderen, jongeren en volwassenen met ontwikkelingsproblemen’ (2016. Herziene uitgave) Uit de inhoud: de werking van vormen en kleuren, duurzaamheid, de werking van natuur, kunst en helende beelden. De inrichting van ruimtes en het belang van zorg en aandacht voor de omgeving. Nieuw in deze uitgave: waarnemingsoefeningen voor het beoordelen van ruimtes.

Deel 2: ‘Bedding creëren, over gezondheid en welbevinden van mensen met ontwikkelingsproblemen’ ( 2015 ) Uit de inhoud: de werking van ritme; het verschil tussen ritme en structuur, dag-, week-, maand en jaarritme; omgaan met voeding en maaltijden; lichamelijke verzorging, uitwendige ondersteuning en de werking van warmte; het omgaan met zieken, gezichtspunten met betrekking tot kleding en het huishouden.

Deel 3: ‘De wereld kleur geven’, over rituelen, cultuur en vrije tijd bij mensen met een beperking. Een voorpublicatie van deel 3 is digitaal verschenen in juni ’19 . Uit de inhoud: rituelen en hun werking. Omgaan met spreuken, jaarfeesten en de hiermee verbonden huiscultuur. Intercultureel werken. De plaats van muziek, vertellen, (voor)-lezen, toneel, knutselen en spel. Sport en hobby’s en het gebruik van digitale media. Voor de begeleider: jezelf scholen via kunst en je verbinden met natuur en jaarfeesten. De planning voor de definitieve versie is zomer ’20.

Deel 4: Nog niet verschenen Thema’s: gemeenschapsvorming, ontmoeting, lot en levensloop, omgaan met afscheid en sterven, de beeldvormende bespreking, inwonende medewerkers, samenwerken met ouders, verwanten en omgeving, samenwerking en vernieuwing (Theory U), innerlijke ontwikkeling van de medewerker, pedagogische hoofdwet .

 

Meld je aan voor de nieuwsbrief van Antropos.nu

Iedere maand een inspirerend voorproefje van kleurrijke bijdragen.

XL
LG
MD
SM
XS