Antroposofische zorg is integratieve zorg

In de Antroposofische Zorg worden naast reguliere kennis en methodieken aanvullend antroposofische kennis en methodieken gebruikt. Kennis over de mens kan samengevat worden onder de titel Heel de mens. Daarnaast is er aandacht voor het bevorderen van een helende omgeving, Antroposofische zorg is gericht op het individu met aandacht voor de gemeenschap/het netwerk dat dit individu nodig heeft.

A. Waarnemen van de gezonde en zieke mens als basis voor diagnostiek

 • Heel de mens: de drieledige mens, de vierledige mens, de 7 ledige en 12-ledige mens
 • De mens in zijn ontwikkeling en in biografisch perspectief
 • De pedagogische en de heilpedagogiosche constitutiebeelden en de temperamenten
 • De mens in zijn systeem en omgeving 
 • Iedere discipline heeft daarbij beroeps specifieke diagnostische methodieken ontwikkeld

B. De methodieken voor begeleiding, behandeling en therapie

 • Kennis van en waarneming van de gezond makende krachten
 • Ontwikkelde visie op samenhang somatische en psychische stoornissen en ontwikkelingsstoornissen
 • Iedere beroepsgroep heeft verder de eigen methodieken ontwikkeld die geïntegreerd worden met de reguliere kennis.

Bijvoorbeeld:

 • de artsen kennis van antroposofische medicatie en indicatiestelling voor therapieën,
 • verpleegkundigen: de uitwendige behandeling en verdere antroposofische verpleegkunde
 • fysiotherapeuten: ritmische massage, bekkenbodembehandeling en bewegingstherapie
 • psychologen/orthopedagogen/psychotherapeuten: methodieken van speltherapie, gesprekstherapie, psychotherapie en systeemtherapie

C. De methodieken voor het bevorderen van een helend leefklimaat

Voorwaarden voor bevorderen van gezondheid en ontwikkeling is het verzorgen of bevorderen van een helend leefklimaat( leefstijl) op vier verschillende gebieden:

 • fysiek/materieel o.a. bouw, kleur, inrichting enz 
 • ritme en voeding ( etherisch)
 • interessante activiteiten, zinvol leren en werken,
 • kwaliteit van de bejegening en ontmoeting, houding medewerkers, bevorderen individuele eigen ontwikkeling in de context van gemeenschapsvorming, methodische aspecten van dagbesteding en werk

D. Individualisering van de zorg o.a door

 • Individuele waarneming, inleving en beeldvorming van de cliënt 
 • Vormen van interdisciplinaire beeldvormende bespreking met de cliënt zie  Brochure Aansluiting
 • Terugblik onverwacht gelukte handeling ( op weg naar intuïtie) zie Academie voor ervarend leren
 • De methodische zorgplancyclus
 • Individueel constitutieprofiel van de cliënt 
 • Aandacht voor de individuele biografie

E. Gebruik van reguliere methodieken

 • Vanzelfsprekend worden in de antroposofische zorg vele reguliere methodieken gebruikt die zich heel goed laten combineren met de antroposofische mensvisie. Bijvoorbeeld:Triple C, Op eigen benen, Volgen van Golven, LACCS, Presentiebenadering, Geef me de vijf

 

Meld je aan voor de nieuwsbrief van Antropos.nu

Regelmatig een inspirerend voorproefje van kleurrijke bijdragen.