Antropos.nu is een samenwerkingsverband van Scillz, de Academie Antroposofische Gezondheidszorg en Plegan opleidingen.

Antropos.nu

  • Biedt een samenhangend en goed toegankelijk overzicht van door antroposofie geïnspireerde opleiding en nascholing
  • Geeft inzicht in het scholingsaanbod voor de specifieke beroepsgroepen die in de antroposofische zorg werkzaam zijn
  • Vergroot de inzichten over leren en ontwikkelen door een platform te creëren waarop middels o.a. artikelen en interviews ontwikkelen en leren vanuit diverse kanten wordt belicht
  • Biedt ervaringsverhalen vanuit de praktijk die inspiratie en ideeën kunnen geven over scholingsmogelijkheden
  • Faciliteert de zelfsturing van professionals als het gaat om het zoeken en vinden van de mogelijkheden die er zijn om kleurrijke professionele identiteit te ontwikkelen en blijvend te verzorgen.

Wat we belangrijk vinden

Leren en ontwikkelen

Om professionele identiteit te ontwikkelen en te behouden is het nodig dat leren nooit ophoudt. Je kunt je ontwikkelen op vele manieren, je kunt leren in vele situaties. Goede scholing kan hierbij helpen. Deze geeft vorm, kracht, richting en beweging aan
je leerprocessen. Wij vinden daarom dat scholing in elke fase van iemands professionaliseringsproces een rol van betekenis zou moeten spelen.

Samenhang

We hechten aan samenhang. We richten ons in de scholing op kernaspecten van antroposofisch geïnspireerde zorg die met elkaar in samenhang zijn. Als we de opbouw van een opleidingsprogramma maken kijken we naar de onderlinge samenhang van de programmaonderdelen. En - hoewel we vanzelfsprekend specifieke scholingen per beroepsgroep aanbieden - werken we als het enigszins mogelijk is zoveel mogelijk in interdisciplinaire groepssamenstelling. Dit kunnen groepen zijn waarin diverse zorgprofessionals met elkaar om de tafel zitten. Maar het is vaak wenselijk om hierbij ook leidinggevenden en ondersteuners te betrekken. Dit vergroot het opnamevermogen van het geleerde in de praktijk.

Menswaardige zorg

Professionele ontwikkeling is geen doel op zich. De resultante hiervan laat zich zien in de wijze waarop een professional omgaat met iemand die zorg nodig heeft. Het wordt zichtbaar in de mate waarin hij in al zijn gedrag recht doet aan de waardigheid en uniciteit van die mens die aan hem als professional is toevertrouwd. Als je menswaardige zorg wil bieden, zal je de wezenlijke kwaliteiten die hiervoor nodig zijn, (verder) moeten ontwikkelen en bijschaven. Zelfs als het meesterschap bereikt is. Antropos.nu kan hierbij helpen.

Meld je aan voor de nieuwsbrief van Antropos.nu

Regelmatig een inspirerend voorproefje van kleurrijke bijdragen.