Camino scholing in Orion-Middin

Ervaringsverhaal
antroposofische identiteitaansluitend begeleiden

Antropos heeft drie basismodules ontwikkeld: een startmodule, een verdiepingsmodule gericht op begeleiders, een verdiepingsmodule gericht op het middenkader. Een team van ervaren docenten werkt mee aan het schrijven van de lesbrieven en de uitvoeringen van de trainingen. Hierbij enkele ervaringen van de deelnemers in Orion-Middin
Startmodule: Introductie Camino voor alle medewerkers. Samen op weg
Doelstelling: Medewerkers zijn bekend met de inhoud van de volgende begrippen van Camino:
• de zorgvisie met de vier kernwaarden
• de vier essenties van antroposofische zorg
• de 5 methodische stappen
Ervaringen van deelnemers:
Meer bewustwording’; Verhelderend en heel duidelijk’; ‘inspirerend’; uitnodigend en laagdrempelig’; dit is antroposofie voor iedereen’
‘Geen nieuwe dingen gekregen, maar wel woorden eraan gegeven’
‘Goede balans tussen informeren, inspireren en zelf doen. Goede trainers’

Verdiepingsmodule Camino, ontdek je eigen weg als begeleider
3 bijeenkomsten van 3 ½ uur
Wat leer je in deze training?
Je krijgt opdrachten en oefeningen aangereikt om je eigen weg als begeleider in de antroposofische zorg te gaan. Deze oefeningen worden ook tijdens de trainingsperiode in de praktijk uitgevoerd. Je past daarbij 5 stappen methodisch toe. Het doel is om goed aan te sluiten bij de behoeftes van je cliënten en ontwikkelingsgericht te werken. Daarbij gaat het om het ontdekken van de mogelijkheden van de mensen die je begeleidt. Ook is er aandacht in deze training voor de verzorging van een helende omgeving en een gezond ritme.

De eerste bijeenkomst heeft plaatsgevonden, hierbij enkele ervaringen van deelnemers:
‘bewustzijn gekregen voor echt kijken naar de ander’; ik vind het fijn dat men weer enthousiast wordt voor de antroposofie’; het is zo praktisch die antroposofische menskunde’; de goede sfeer en samenwerking met collega’s ; de liefdevolle manier van kijken met de stappen van kijken en beleven’; het beeld wordt compleet, je komt tot de kern’

Meld je aan voor de nieuwsbrief van Antropos.nu

Regelmatig een inspirerend voorproefje van kleurrijke bijdragen.