De menselijke levensprocessen

Artikel
Verplegen en verzorgenlaatste levensfase
.... omdat de 7 bladeren zo mooi in elkaar over stromen net als de levensprocessen doen.

Heb je er ooit over nagedacht hoe het komt dat je wat je inneemt (lucht, voedsel, drinken) kan opnemen en verwerken? En hoe dit proces er uit ziet als het gaat om zintuiglijke indrukken?

Dat gebeurt door het etherlichaam dat zeven levensprocessen verzorgt. Wat je inneemt en de indrukken die je opneemt worden in je afgebroken en omgevormd met het doel er iets eigens van te maken. Hierdoor ontstaat vitaliteit en vernieuwing. In hoeverre het etherlichaam dit goed verzorgt kan je zien aan het lichamelijk en psychisch functioneren van iemand. Ook bij een bewoner of cliënt is dit goed waar te nemen. In de zorg is het essentieel de waarnemingen van de levensprocessen van bewoners en cliënten systematisch en regelmatig te doen. Het geeft je gerichte informatie over hun fysiek en psychisch welbevinden en geeft aanknopingspunten voor verbetering.

Deze zeven levensprocessen hebben hun eigen, kenmerkende ritmische verloop. Je kunt ze waarnemen bij een bewoner. Je kunt ze waarnemen bij jezelf. En je kunt ze waarnemen in grotere gehelen, zoals een team of organisatie. Overal waar mensen zijn kun je de menselijke levensprocessen waarnemen.

In het onderstaande schema staan alle zeven levensprocessen onder elkaar genoemd. We benoemen ze hier afzonderlijk, maar ze hangen sterk samen en vormen een geheel. Elk proces werkt door in het volgende proces. De eerste drie genoemde processen kun je beïnvloeden door verzorging, bemiddeling en begeleiding. De volgende processen komen dan “vanzelf” tot stand. Zo is er ook een directe verbinding tussen waarnemingen aan het fysiek lichaam en de uitingen van het psychische functioneren. Problemen in het psychisch functioneren kunnen door sturing in het fysieke lichaam worden verhopen en omgekeerd. Het mooie van deze manier van kijken, is dat je de mens in zijn geheel ziet, kunt waarnemen waar de vraag ligt en verschillende mogelijkheden van aanpak helder worden.

Op gezette tijden zal er de komende tijd op antropos.nu een veldverkenning verschijnen, waarin steeds één levensproces op de voorgrond staat. Twan Nijenhuis zal dit proces toegankelijk toelichten aan de hand van praktijkvoorbeelden en filmpjes. Zij zal ook werken met casuïstiek, en de vragen belichten die je kan stellen om een bepaald levensproces te kunnen onderzoeken.

Twan Nijenhuis: “Ik wens dat alle mensen die in de zorg werken de andere mens echt zien in al zijn aspecten. Oog hebben voor de samenhang tussen lichaam ziel en geest. Hiervoor echte ruimte en tijd maken om te onderzoeken, om echt te luisteren naar het verhaal van de ander, je te verbinden. Het werken met de zeven levensprocessen kan hier ongelofelijk behulpzaam in zijn. Het scherpt je waarneming en je kunt er samen met de ander naar kijken. Samen op onderzoek naar waar uitdagingen liggen en hoe daar mee aan de slag te gaan."

Wie is Twan Nijenhuis?

 “Zolang ik mij kan herinneren wilde ik verpleegkundige worden. Ik was dan ook super gemotiveerd toen ik met de opleiding begon. Ik heb daarna op veel verschillende plekken in de zorg gewerkt, maar steeds had ik het gevoel iets wezenlijks te missen.
Via de school van mijn kinderen kwam ik in aanraking met de antroposofie en viel bij mij het kwartje. De antroposofie maakte me bewust van de extra dimensie die ik altijd miste in mijn werk. De mens is meer dan zijn lichaam en ziel. Dat wat ik altijd al voelde kreeg voor mij praktisch uitvoerbar, ware woorden.
In 2002 werd gevraagd om te komen werken op het Therapeuticum Haarlem. Ik ben toen de opleiding Verpleegkunde en Antroposofie gaan volgen bij Plegan Opleidingen.
Om mijn enthousiasme voor het verpleegkundig beroep en de antroposofie door te kunnen geven ben ik naast mijn werk op Therapeuticum ook docent geworden, geef ik les op het ROC en verzorg ik cursussen voor Plegan Opleidingen.”

 

Danja van der Meer

Meld je aan voor de nieuwsbrief van Antropos.nu

Regelmatig een inspirerend voorproefje van kleurrijke bijdragen.