Einde van het BL-OC en wat nu?

Ervaringsverhaal
antroposofische identiteitOnderzoek antroposofische zorg
illustratie Blocnote mei 2022

We ontvingen de laatste nieuwsbrief van het BLOC ( Bernard Lievegoed Onderzoekscentrum) van Pim Blomaard in mei. Na 5 jaar stopt het centrum en wat nu?

Op de website van het BL-OC is een indrukwekkende reeks van ondersteunende en stimulerende activiteiten en publicaties te vinden. Alle zijn gericht op de zorgrelatie als een wederkerig proces, waarbij gelijkwaardigheid en ontwikkeling centraal staan. Daarbij is er aandacht voor spiritualiteit en zingeving. Kort geleden is een boekje verschenen getiteld 'Persoonsgerichte zorg aan mensen met NAH".  Deze is als PDF bestand te downloaden op de website. Ook zijn er nog lopende onderzoeken: zoals het onderzoek rond de beeldvormende bespreking in samenwerking met het Lectoraat AG en het  belangwekkend onderzoek naar de ziel. Wat gaat daarmee gebeuren?

In het afgelopen jaar hebben bijeenkomsten plaatsgevonden van de zorgorganisaties over een mogelijk vervolg op het BL-OC. Daarbij was Antropos ook uitgenodigd.  Er vonden in deze bijeenkomsten presentaties plaats van de projecten waarbij Pim Blomaard betrokken was zoals: Het Biografie onderzoek van de Raphaelstichting en het Camino, antroposofisch begeleidingshuis traject. Er ontstond enthousiasme om een leer-netwerk op te richten met een kenniskring. Het Camino traject leent zich bij uitstek voor de start van zo’n netwerk. Onderzocht werd waar dit leer-netwerk ‘aangehangen’ kon worden? Aan het Lectoraat AG of aan een Academische werkplaats in de gehandicaptenzorg of een meer zelfstandige positie? Pim Blomaard en Erik Baars schreven een notitie over de mogelijkheid van een aparte plaats Leer-netwerk langdurige zorg onder de hoed van het Lectoraat AG.

De bestuurders van de drie organisaties De Seizoenen, de Raphelstichting en Lievegoed hebben zich uitgesproken om garant te staan voor de verdere ontwikkeling van het Camino traject. Hiervoor wordt nu een vorm gezocht om de inspirerende samenwerking tussen de initiatiefnemers en experts vanuit de zorgorganisaties te faciliteren en opbrengsten te borgen. 

Maar hoe nu verder met het BL-OC?  De laatste nieuwsbrief van het BL-OC eindigt met de volgende alinea:
De hoop is niettemin dat er dankzij de nieuwe ontwikkeltrajecten – zoals Camino of Biografisch Werken – een ongebonden kenniskring ontstaat: een kring van mensen (medewerkers) die willen bijdragen aan praktijkverbetering en bewustwording van de spirituele dimensie in de zorgverlening. Ook de antroposofische zorgpraktijk kan niet zonder mensen die elkaar enthousiasmeren en inspireren en elkaar steunen bij het verbeteren van de praktijk en bij de bewustwording van onzichtbare krachten, van natuurwezens en engelen”

Antropos wil van harte bijdragen aan de verdere ontwikkeling van Camino, het digitale antroposofisch begeleidingshuis  en de kenniskring.

 

Meld je aan voor de nieuwsbrief van Antropos.nu

Regelmatig een inspirerend voorproefje van kleurrijke bijdragen.