Instrument voor teamreflectie: Profiel Persoonlijke Professionaliteit

Interview
Het vraagt bewegelijkheid om het hele krachtenveld te verkennen

Pim Blomaard legt de laatste hand aan een instrument voor teamreflectie P3: Profiel Persoonlijke Professionaliteit. Het profiel brengt in beeld welke kwaliteiten in denken, voelen en willen het team inzet om af te stemmen op een ander (cliënt of collega). Het geeft inzicht in waar evenwicht is, en waar eenzijdigheden optreden in het team. Het laat ook zien welke variaties er mogelijk zijn om meer afstemming te krijgen met anderen.

Ik vroeg Pim Blomaard (PB) naar zijn beweegredenen om dit profiel te ontwikkelen.

Aandacht voor technologie in de zorg

PB: “Je ziet in de ontwikkelingen in de zorg op dit moment een grote aandacht voor protocollen en technologie. Er worden apps gebouwd om de zorg te ondersteunen. Dat zijn mooie en zinvolle ontwikkelingen die bijdragen aan steeds verdergaande professionalisering van de zorg.”

Professionaliteit heeft ook te maken met hoe je bent als persoon

“Tegelijkertijd ontwaakt ook steeds meer het besef, dat goede zorg ook te maken heeft met de binnenkant van de mensen die de zorg uitvoeren.
Mensen die zorg verlenen voelen vaak de drang om iets te betekenen voor mensen die kwetsbaar zijn. Zij willen iets toevoegen in het leven van de ander. Zij willen dat op een goede manier doen. Het gaat dus ook om de professionaliteit die bij jezelf als zorgverlener zit. Gebruik jezelf als instrument, noemen ze dat in de antroposofische zorg. Iedereen heeft in zich een toolkit die bestaat uit diverse kwaliteiten, een intern krachtenveld. Daar zijn eenzijdigheden en evenwichten. De antroposofie biedt gezichtspunten om deze interne toolkit open te maken, en nieuwe mogelijkheden te verkennen.”

Aandacht, Aanvoelen en Aansluiten

“Voor de cliënt is het heel belangrijk, en het is ook aangetoond: de relatie en communicatie is een van de belangrijke pijlers in het leven van de cliënt. Heel belangrijk is het dus dat de zorgprofessional een relatie op kan bouwen met een ander iemand. Je wilt dat hij of zij echt oog heeft voor wie de ander is. Elk team heeft kwaliteiten die liggen op het gebied van aandacht voor de ander, het aanvoelen van de ander en het aansluiten bij de ander. Het P3 model brengt deze kwaliteiten in hun samenhang in beeld, en biedt een perspectief tot meer handelingsvariaties om aansluiting met anderen te vergroten.”

Danja van der Meer

Meld je aan voor de nieuwsbrief van Antropos.nu

Regelmatig een inspirerend voorproefje van kleurrijke bijdragen.