OlmenEs in coronatijd

Ervaringsverhaal
living apart together

Hoe we op vrijdag 13 maart nog vol ongeloof moesten wennen aan het idee, dat ons kantoor vanaf maandag zou sluiten, en ik nog die dag allerlei vergaderverzoeken de deur uit deed!
Zo abrupt werden alle processen stil gelegd en omgeleid op OlmenEs. Bewoners kregen 2 dagen vrijaf van hun werk. Het managementteam kwam buiten OlmenEs bijeen om een corona-veilig plan op te stellen. Wat een daadkracht kwam daar los!
Maandag 16 maart wisten we hoe het verder zou gaan. Woongroepen werden aan een groep begeleiders gekoppeld en aan een werkplaatsleider. Voorlopig mocht er geen verkeer meer buiten die kring zijn. Ook niet tussen de woongroepen, die samen in een huis wonen. Medewerkers, die niet met bewoners werkten, mochten het terrein niet meer op, evenals vrijwilligers én ouders en verwanten. Alle clubjes werden afgelast. De dagopening moest op het huis plaatsvinden.
Wat een uitdaging! Het coronavirus was nog nergens in de wijde omgeving gesignaleerd! Begeleiders werd gevraagd hun sociale leven even strikt te minimaliseren.


Vanaf woensdag waren alle werkplaatsen volledig nieuw ingevuld. Bewoners, die in hun eigen werkplaats bleven, werkten nu met hun leefgenoten. Andere bewoners bevonden zich plotseling in een totaal andere werkplaats. Het mooie was, dat het voor iedereen duidelijk was en er vrijwel geen discussies optraden. Behalve dat het voor sommigen natuurlijk heel moeilijk was. Er heerste toch een opgetogen en goede sfeer.
Het 'coronateam' kwam algauw niet meer bijeen. Ze ontdekten het internet-vergaderen. Dagelijks kwamen er meer maatregelingen over de mail. Bij twijfel was het ‘coronateam’ direct bereikbaar. Het gaf rust en duidelijkheid en daardoor kon er ook vreugde zijn. De bewoners voelden zich veilig en stonden open voor verandering. De eerst weken heerste er een sfeer van ontdekken. Algauw ontstond er een stroom van nieuwsbrieven op het intranet, waarin een blijde en trotse toon bespeurd kon worden. Nieuwe producten werden bedacht, en nieuwe manieren van doen werden ontwikkeld.


Het ‘coronateam’ heeft zich natuurlijk ook gebogen over een noodscenario, voor als het virus op het terrein gaat komen. Daarop zijn we ons nu aan het voorbereiden. Zoals het nu lijkt, gaan we deze periode goed georganiseerd door. Ieders neus staat dezelfde kant op. Wat krijg je dan veel voor elkaar met elkaar! Het volgende is dat we in een nieuwe ict-tijd komen wat het vergaderen aangaat. Wat dat gaat opleveren gaan we zien…..

 

Marijke Vroom

Meld je aan voor de nieuwsbrief van Antropos.nu

Regelmatig een inspirerend voorproefje van kleurrijke bijdragen.