Omgaan met verlies en rouw

Ervaringsverhaal
KarmaVerplegen en verzorgenafscheid

De Academie verzorgde een scholing over dit thema op 3 november 2022. 
Riet Fiddelaers-Jaspers sprak hier als rouwdeskundige. Zij gebruikt mooie beeldende taal waardoor het een plezier was om naar haar ervbaringen en expertise te luisteren. We deden ook oefeningen, vaak twee aan twee, rond vragen als: Wat is eigenlijk rouw en hoe ga je daarmee om? Rouw is de achtrerkant van liefde. Riet heeft prachtig leesbare boeken geschreven als ‘Herbergen van verlies’ en “Natriltijd, Terugbuigen na de storm ‘
Sonja van Hees, verpleegkundig specialist, gaf praktische aanwijzingen hoe je mensen in rouw kunt ondersteunen. Het was ontroerend om te ervaren wat warmte doet met een mens. Een kruik voor je voeten of een doek om je schouders roept al veel op. De deelnemers van deze scholing hadden zelf niet verwacht dat dit zo'n effect zou hebben op hen. Ook een simpel lapje op de hartstreek met aurumzalf werkt ondersteunend om dichtbij jezelf te blijven.

Ik gaf zelf een opmaat aan de hand van de kaartjes van het Instituut voor biografiek zie: Trek een kaartje

Herinner je een verlieservaring waar je vandaag stil bij wil staan en aandacht aan wilt schenken. Heb je een vraag bij die ervaring? 

Heden: Nu draai je het eerste kaartje om en je ziet of dit beeld je iets zegt met betrekking tot je ervaring en je vraag vandaag
Verleden:
Nu draai je een tweede kaartje om. Kijk eens met dit beeld terug naar de tijd voor deze verlieservaring. Wat vertelt deze terugblik jou?
Toekomst:
 Het derde kaartje draai je om met het oog op een richting voor de toekomst.

Je kunt eventueel nog een vragenkaartje omdraaien als je een vraag wilt toepassen en een andere kijkrichting wilt zien.

Meld je aan voor de nieuwsbrief van Antropos.nu

Regelmatig een inspirerend voorproefje van kleurrijke bijdragen.