Update Veldverkenningen

Artikel

antropos.nu biedt een platform, dat medewerkers van zorgorganisaties de mogelijkheid geeft, hun praktijkervaringen op het gebied van ontwikkelen en leren, te delen met anderen. Onder de noemer veldverkenningen zijn deze bijdragen- die wekelijks worden aangevuld- op de website te vinden.  Daarnaast verschijnen er regelmatig artikelen en interviews op antropos.nu

We zitten nog volop in de fase om organisaties en medewerkers te bereiken. Nog lang niet iedere medewerker en elke zorgorganisatie in de AG weet dat dit initiatief er is, en wat het precies behelst. Dus vooralsnog blijft onze inspanning erop gericht, om er meer mensen mee kennis te laten maken. Wij zullen alle nog niet betrokken zorgorganisaties - grote en kleine- in de AG in de komende tijd informeren en uitnodigen om mee te doen. Daarnaast zullen we ook doorgaan met het benaderen van potentiele Veldverkenners in ons netwerk. 

Daarom hier nog even een korte samenvatting van de gedachte achter de Veldverkenningen.
Het is een platform, waar medewerkers in de AG hun ervaringen in het werk kunnen delen. Ze kunnen dit doen met tekst, beeld, audio en film. Het is onze bedoeling dat er door de Veldverkenningen een beeld ontstaat van wat er allemaal in het veld gebeurt op het gebied van leren en ontwikkelen. Dat kan over alles gaan. Het kan gaan over een leidinggevende die een goede werkwijze heeft ontwikkeld om de zelfstandigheid van zijn medewerkers te stimuleren. Maar ook over de ervaringen van een leerling die net een maand werkzaam is in een antroposofische instelling. Of over een pottenbakker die beschrijft hoe het hem gelukt is een bewoner na een half jaar een pot mooi rond te leren maken, etc. Overal waar ontwikkeling plaatsvindt valt altijd iets betekenisvols over ervaringen te vertellen. Het is zinvol aandacht te besteden aan deze ervaringen. Zinvol voor de persoon zelf, en zinvol voor anderen.

Anderen kunnen zich door bijdragen in de veldverkenningen:

• herkennen in ervaringen van anderen
• inspiratie opdoen en gevoed worden door het verhaal van collega’s
• de mensen vinden waar zij nou net naar op zoek zijn
• net dat beslissende stapje nemen om zichzelf ook verder te verdiepen en ontwikkelen in het onderwerp van hun keuze.
• zelf enthousiast worden om ook als veldverkenner mee te doen.
• een idee vormen over wat een bepaalde scholing oplevert

Gelukkig weten steeds meer medewerkers uit verschillende AG organisaties ons te vinden om mee te doen als veldverkenner. Zij willen de thema’s waar zij mee bezig zijn delen met anderen. Zij willen respons van anderen hierop. ZIj zoeken interactie en zien de veldverkenningen ook als een podium voor een ideaal of visie.

Het zou mooi zijn als we met elkaar het hele veld kunnen verkennen!

Wil je daaraan bijdragen? Neem contact op!

Danja van der Meer

Meld je aan voor de nieuwsbrief van Antropos.nu

Regelmatig een inspirerend voorproefje van kleurrijke bijdragen.