Veel aanmeldingen voor verkorte MZ opleiding van Scillz

Interview
MZ opleiding
lessituatie in Zeist

Opleiding Maatschappelijke Zorg (MZ) op MBO niveau 3 en 4. Deze opleiding kan gevolgd worden via:

  1. de route van de BBL (Beroepsbegeleidende leerweg met een werkplek van 24 uur per week)
  2. de route van de ‘Derde leerweg’ (leren met een stageplek van 24 uur per week).

Aan het woord is Alexandra Buijsman. Zij was één van de oprichters van Scillz in 2016 en werkt al 17 jaar als opleider in de antroposofische zorg. Daarvoor werkte ze jarenlang als heilpedagoog bij de Zonnehuizen. Verder heeft ze naast Scillz samen met haar man een gezinshuis en een winkel, Boekerij de Phoenix.

Waarom hebben jullie Scillz opgericht?

“Na de ervaringen die we hadden opgedaan bij het Edith Maryon College in de samenwerking met ROC’s wilden we heel graag een eigen opleiding starten. We deelden met elkaar de ambitie om een zelfstandige aanbieder van MZ opleidingen voor antroposofische zorg te worden. We wisten dat wij op deze manier meer regie zouden kunnen voeren om het antroposofisch gedachtegoed te verbinden met de reguliere zorginhouden.”

Hoe hebben jullie die wens gestalte gegeven?

“We hebben drie maanden besteed aan het schrijven van de documenten die nodig waren voor de aanvraag. Dat was een enorme klus. Maar het is gelukt en daar zijn we trots op. We wilden een bedrijfsvorm vinden die bij ons past. Dat is uiteindelijk een coöperatie geworden. Mede door de enorme krapte op de arbeidsmarkt, hebben we gekozen voor een kort traject van 1 jaar i.p.v. de normale 3 jaar. Dit blijkt voor velen een aantrekkelijke optie te zijn. We richten ons met name op zij-instromers boven de 25 jaar, die zoeken naar een MBO opleiding niveau 3 of 4.”

En toen?

“Toen we na het eerste bezoek van de Inspectie eind september 2017 hoorden dat we konden beginnen, zijn we op 23 oktober 2017 in Zeist gestart met de eerste 11 studenten. Na een jaar startte in september 2018 de tweede groep. En toen ging het snel: in januari 2019 de derde groep, in september 2019 de vierde, en in oktober 2019 de vijfde groep op locatie Breidablick in Middenbeemster (NH). In januari 2020 start de zesde groep in Zeist en enkele maanden later staat Middenbeemster weer op de planning. We merken dat zorgorganisaties steeds vaker kiezen voor een MZ opleiding die qua identiteit aansluit bij hun eigen kernwaarden en zo komen ze bij Scillz terecht. Daar zijn we blij mee. We onderscheiden ons met kleinschalig en persoonlijk beroepsonderwijs.”

Hoe is jullie curriculum opgebouwd?

“Er zijn natuurlijk een aantal basisregels waaraan wij moeten voldoen. Je krijgt een officieel diploma. Daarom hebben we gekozen voor een erkende examinering, die van prove2move. We werken naast dit examenportfolio met een startportfolio en een ontwikkelportfolio. We sparen tijd uit door Nederlands, Engels en rekenen in te kopen als zelfstudiepakket. De onderdelen ‘Loopbaan en Burgerschap’ behandelen we beknopt. Binnen de gegeven kaders hebben wij veel vrijheid om de lesinhoud in te richten op onze manier. Op de lesdagen spreken we hoofd, hart en handen aan, en proberen zoveel mogelijk deze elementen evenwichtig te verdelen over de dag. Iedere lesdag wordt zo een mooie mix van theorie, reflectiemomenten, vaardigheden oefenen zoals gesprekken voeren en vergaderingen voorzitten, intervisie en kunstzinnig werken. De persoonlijke beroepsontwikkeling en het werken aan persoonlijke leerdoelen vormt een belangrijke pijler gedurende de opleiding. Daarom zijn de groepen ook niet zo groot.”

Hoe combineren jullie de antroposofie met de verplichte lesinhoud?

“De studenten bestuderen de reguliere studieboeken ter voorbereiding van de les. In de lessen verweven de docenten, die allen uit de praktijk komen, deze lesinhouden met de antroposofische visie. Wij laten de thema’s die aan de orde komen zoveel mogelijk vanuit verschillende disciplines benaderen. We zijn daar enthousiast over. We bespreken bijvoorbeeld in de ochtend inhoudelijk de constitutiebeelden en ’s middags komt er een dramadocent met hen deze beelden uitspelen. We sluiten met de antroposofische menskunde aan bij de beroepspraktijk. Uiteindelijk gaat het erom dat je deze inzichten kan toepassen als je goede zorg wilt bieden.”

Meld je aan voor de nieuwsbrief van Antropos.nu

Regelmatig een inspirerend voorproefje van kleurrijke bijdragen.