Waarom heeft elk team op OlmenEs een aandachtsfunctionaris Antroposofie?

Ervaringsverhaal
antroposofische identiteit
vergadering van de aandachtsfunctionarissen

Het is alweer een aantal jaren geleden, dat in alle teams op OlmenEs verbetertrajecten startten onder leiding van een teamcoach. Ons team deed daar ook aan mee.
Een van de verbeterteams die hieruit voortkwamen, had het thema: jaarfeesten op OlmenEs. Dit thema ging natuurlijk veel verder dan alleen ons team. Het betrof heel OlmenEs. Rob de Brey, onze directeur, sloot zich bij ons aan, evenals een lid van de werkgroep cultuur.
Het vraagstuk, waarmee we aan de gang gingen, kwam voort uit een gevoel van onmacht. We maakten ons zorgen over ‘het dragerschap’ van onze cultuur. En met name de cultuur van de jaarfeesten. Hoe konden we jonge mensen interesseren om deze cultuur mee te dragen en uit te dragen?
We hebben een enquête gemaakt om te onderzoeken hoe de medewerkers over dit thema dachten. 70% van de medewerkers vulden de enquête in. Wij waren heel blij met dit fantastische resultaat! Hierdoor kregen we een redelijk goed beeld over hoe er gedacht en meegeleefd werd.
We realiseerden ons door deze informatie, dat we veel te zwart naar de toekomst keken. Uit de enquête bleken veel medewerkers positief en enthousiast te zijn om hier meer van te weten. Ook gaven zij aan, dat het naar hun idee voor de bewoners essentieel is om aandacht aan de jaarfeesten te geven.
We leerden er meer dingen van, van onze enquête. Medewerkers die niet betrokken worden op een praktische manier hebben niet het gevoel dat ze mee kunnen helpen, en doen dan niet mee. Medewerkers die geen tijd kunnen vrijmaken door hun drukke werkzaamheden doen niet mee omdat ze niet willen, maar omdat ze die tijd niet hebben. En als bewoners onvoldoende betrokken zijn bij de organisatie en uitvoering van de feesten, dan is dat een groot gemis, wat zich ook vertaalt in de betrokkenheid van medewerkers.
Wij werden zeer enthousiast van de nieuwe mogelijkheden die deze inzichten boden. Maar hoe nu verder?
Rob is in gesprek gegaan met de werkgroep cultuur. Een van de uitkomsten van dit gesprek was, dat de jaarfeestengroep is opgeheven. Hiervoor in de plaats is de aandachtsfunctionaris Antroposofie in het leven geroepen. Ieder team heeft er één. Het kan niet anders dat onze identiteit door heel OlmenEs gedragen wordt. En dat kan alleen als ieder team zich daarvoor verantwoordelijk voelt.
Anderhalf jaar geleden zijn we gestart. Eens per maand komen we bijeen. We bespreken diverse onderwerpen diepgaand. We helpen elkaar deze thema’s verder te brengen in onze eigen teams. Sinds kort zijn de verslagen hiervan te lezen op het intranet van OlmenEs. Zo kan iedereen meelezen en meeleven.
In het vervolg van mijn bijdrage aan de veldverkenningen Antropos.nu vanuit OlmenEs, zal ik steeds één van deze onderwerpen belichten.

Marijke Vroom (assistent werkleider in de winkel van OlmenEs)
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Meld je aan voor de nieuwsbrief van Antropos.nu

Regelmatig een inspirerend voorproefje van kleurrijke bijdragen.